"แคร์เค้าไม่ต่างจากคุณ"

เรายินดีดูแล เพียงแค่คุณบอกเราว่าน้องมีอาการยังไง แล้วเราจะรีบติดต่อกลับไปทันที

"จากใจคนที่แคร์"

คุณหมอของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน พร้อมที่จะดูแลทุกๆคน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หมอจอย

สัตว์แพทย์หญิง

ณัฐกุลภรณ์ วงศ์ฤกษ์งาม

สัตวแพทย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ

อาจารย์เป้

สัตว์แพทย์หญิง

อุษา แสงนวกิจ

สัตวแพทย์ประจำหน่วยศัลยกรรม

อาจารย์จูน

อาจารย์ดอกเตอร์แพทย์หญิง

รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร

สัตวแพทย์ประจำหน่วยโรคตา

หมออุ้ย

นายสัตว์แพทย์

สุริยา ตันติเสรีพัฒนา

สัตวแพทย์ประจำหน่วยโรคตา

อาจารย์ดี้

อาจารย์ นายสัตว์แพทย์

สมจินต์ สุทธิกาญจน์

สัตวแพทย์ประจำหน่วยรังสีวินิจฉัย

อาจารย์ต้น

อาจารย์ นายสัตว์แพทย์

กฤตติน ช่วยชู

สัตวแพทย์ประจำหน่วยรังสีวินิจฉัย

อาจารย์พิงพล

ผู้ชวยศาสตราอาจารย์ อาจารย์ นายสัตว์แพทย์

พิงพล จรูญรัตน์

สัตวแพทย์ประจำหน่วยกระดูกแลข้อ ศัลยกรรม

อาจารย์ง้วง

อาจารย์ นายสัตว์แพทย์

สมศักดิ์ วรรธนะนิตย์

สัตวแพทย์ประจำหน่วยกระดูกแลข้อ ศัลยกรรม

หมอบอย

นายสัตว์แพทย์

ป้อมเพชร นพคุณวิจัย

สัตวแพทย์ประจำหน่วยโภชนาการสัตว์เลี้ยง

หมอใหญ่

นายสัตว์แพทย์

ขจรศักดิ์ ต่อทรัพย์สิน

สัตวแพทย์ประจำหน่วยอายุรกรรม

หมอพันซ์

สัตว์แพทย์หญิง

ธัญชนก สุวกุล

สัตวแพทย์ประจำหน่วยอายุรกรรม โรคผิวหนัง โรคตา

หมอเมย์

สัตว์แพทย์หญิง

อุษณี ชินเจริญดี

สัตวแพทย์ประจำหน่วยอายุรกรรม โรคแมว

หมอมด

สัตว์แพทย์หญิง

จารุภา นัทธีศรี

สัตวแพทย์ประจำหน่วยอายุรกรรม โรคแมว โรคตา

หมอมิค

นายสัตว์แพทย์

ลัทธิศักดิ์ อิสสรารักษ์

สัตวแพทย์ประจำหน่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม

หมอคีน

นายสัตว์แพทย์

ธาริต ศิริรัตนกูล

สัตวแพทย์ประจำหน่วยอายุรกรรม

หมอปุ้ย

สัตว์แพทย์หญิง

สุพัตรา กิจไพบูลย์

สัตวแพทย์ประจำหน่วยอายุรกรรม

หมอนิว

สัตว์แพทย์หญิง

ภูริพร ชลาชีวะ

สัตวแพทย์ประจำหน่วยอายุรกรรม โรคระบบประสาท

น้องนิว

สินีนาฏย์ กาญจนอุภัย

ผู้ช่วยสัตว์แพทย์คลีนิคโรคแมว

พี่ดาว

วงศ์ดาว วงศ์ลา

เคาน์เตอร์

พี่ต่าย

นาตยา ชมภูก๋า

ผู้ช่วยสัตว์แพทย์ เคาน์เตอร์

พี่วี

วีณา ยังรอด

ผู้ช่วยสัตว์แพทย์

พี่มิน

สุรัตนา พูนศิริ

ผู้ช่วยสัตว์แพทย์

พี่ป๋อม

พันธุ์ทิพย์ สีหภาค

ผู้ช่วยสัตว์แพทย์

น้องแหวน

กาญจนา กิจทิพย์

ผู้ช่วยสัตว์แพทย์

"แคร์กันที่บางแค"

โรงพยาบาลสัตว์สีเหลือง ย่านบางแค พร้อมดูแล ด้วยเทคโนโลยีด้านการรักษาที่ทันสมัย

"คนบางแค
ไม่แคร์แค่บางคน"

341/55 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานคร

02 809 1615

โรงพยาบาลสัตว์ เศรษฐกิจสัตวแพทย์